Skip to main content

Sara Garac

Sara je vrlo ponosna na sebe što je odmah nakon završene srednje škole počela raditi i izvanredno studirati na željenom fakultetu. U slobodno vrijeme najviše voli plesati, jedan od najomiljenijih sportova joj je odbojka koju je godinama i trenirala i koja joj je još uvijek omiljena rekreacija. Smatra da su među vodećim problemima u svijetu oni ekološki: nedovoljno recikliranje otpada, odgovorna potrošnja prirodnih resursa, masovno krčenje šuma, neučinkovita poljoprivreda.

Ako postane Miss Universe Hrvatske zalagat će se za širenje ljubavi i razumijevanja jer smatra da kvalitetni odnosi među ljudima puno više doprinose kvaliteti života nego novac, koji sve više utječe na odnose među ljudima ili status u društvu/na poslu.