Skip to main content

PRIJAVNICA

Pravo sudjelovanja na izboru Miss Universe Hrvatske imaju sve hrvatske državljanke s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su navršile 18 godina s datumom 1. 1. godine za koju se prijavljuju.

Pročitajte pitanje do kraja prije nego odgovorite, i budite iskreni. Većina traženih podataka je za našu internu upotrebu, a neki od Vaših odgovora u drugom dijelu prijavnice bit će objavljeni u službenom katalogu izbora, te time dostupni članovima žirija i javnosti.

Molimo da ispunite sva polja kako bi vaša prijava bila potpuna.

  OSNOVNI PODACI

  KONTAKT PODACI

  DATUM ROĐENJA

  ADRESA PREBIVALIŠTA

  TJELESNE MJERE

  OBRAZOVANJE

  DRŽAVLJANSTVO

  Da li ste državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Hrvatskoj?
  Da li imate dvojno državljanstvo?

  FOTOGRAFIJE

  Molimo priložite vaše dvije fotografije. Priložene datoteke moraju biti .jpg formata i ne veće od 4 MB.

  ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) Podaci prikupljeni u ovoj prijavnici služe isključivo u svrhu odabira finalistica izbora Miss Universe Hrvatske i bit će dostupni isključivo osoblju Direkcije Miss Universe Hrvatske, te se u druge svrhe neće koristiti niti će biti dostupni trećim osobama i/ili institucijama ili će biti dostupni isključivo u mjeri koja je potrebna za provedbu priprema i finalnog izbora Miss Universe Hrvatske, nabavke odgovarajuće garderobe i obuće za provedbu izbora Miss Universe Hrvatske. Klikom na “pošalji” dajem Direkciji Miss Universe Hrvatske puno pravo korištenja prikupljenih podataka u svrhu kako je navedeno gore. Za više informacija u vezi obrade Vaših osobnih podataka kliknite na: Zaštita osobnih podataka.