Kontakt

MEDIA PRODUKCIJA d.o.o.
Novi Goljak 7a, 10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: +385/1/4836-321

E-mail: info@mediaprodukcija.hr

OIB 46866458003
PDV ID: HR46866458003
MB 1264583
MBS 080126785 Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu

ŠD 9002

Žiro račun otvoren u: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR23 236 0000 1101 464 541, Swift: ZABAHR2X

Temeljni kapital 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti

Članovi Uprave: Marija Kraljević, Vladimir Kraljević